HIRUDYNA - substancja białkowa, która zapobiega krzepnięciu krwi.
BDELINA - jest inhibitorem protez takich jak trypsyna, chymotrypsyna i plazmina, które są czynnikami stanów zapalnych i ich rozprzestrzeniania się w tkankach.
HIRUSTAZYNA - jest kolejnym zidentyfikowanym niedawno antykoagulantem produkowanym przez Hirudo medicinalis.
APYRAZA - jest potężnym enzymem upłynniającym krew (zmniejszającym jej lepkość). EGLINA - jest silnym środkiem przeciwzapalnym (inhibitorem czynników stanów zapalnych) oraz bardzo aktywnym antyutleniaczem.
HEMENTYNA - jest fibrynogenolitycznym enzymem zdolnym zapobiegać krzepnięciu krwi oraz rozkładać (inkoagulować) utworzone już zakrzepy.
DESTABILAZA - jest fermentem charakteryzującym się silnym działaniem przeciwagregacyjnym powodującym rozkładanie zakrzepłej krwi.
HIALURONIDAZA - jest substancją o podwójnym działaniu, jest silnym antybiotykiem oraz czynnikiem umożliwiającym szybkie przenikanie przez błony komórkowe, sąsiadujących ze sobą komórek i tkanek ciała.
LIPAZY i ESTERAZY - to substancje powodujące rozkład tłuszczy.
SUBSTANCJE ZNIECZULAJĄCE - niezidentyfikowane bliżej, silne czynniki przeciwbólowe.
ANTYELASTAZA - ogranicza działania elastaz, to jest fermentów, które degradują skórną elastynę (spowalnia procesy starzenia się skóry).
SUBSTANCJA ROZSZERZAJĄCA NACZYNIA KRWIONOŚNE - bardzo podobny do histaminy bliżej nie zidentyfikowany jeszcze związek organiczny.
NEUROTRANSMITERY - związki biochemiczne regulujące przepływy impulsów elektrycznych w komórkach nerwowych.
ANTYBIOTYK CHLOROMYCETYNA - posiada bardzo silne działanie przeciwbakteryjne.
SUBSTANCJE ANTYNOWOTWOROWE - w doświadczeniach naukowych prowadzonych na myszach z wszczepionym laboratoryjnie nowotworem mięsaka T 241, uzyskano wstrzymanie rozwoju guzów nowotworowych, a także ich cofanie się po zastosowaniu ekstraktu z gruczołów ślinowych pijawki.